Menu Close

Author: mahaveerarogyasevasanghnipani

[Single body mortuary freezer] निपाणी व परिसरासाठी उपलब्ध व सेवा सुरु…

𝕄𝕒𝕤𝕜 𝔾𝕣𝕠𝕦𝕡 संचलितडॉ.सौ.वैशाली & डॉ.विलास पारेख.🏥महावीर आरोग्य सेवा संघ, निपाणी.◁━━━━◈❇️◈━━━━▷🗃️शीत शव पेटी[Single body mortuary freezer] निपाणी व परिसरासाठी उपलब्ध व सेवा सुरु.महावीर आरोग्य सेवा संघ…

Shri Abhaybhai Doshi and Doshi Family, Kolhapur worth ₹1,05,000/- from him Cold casket.

*𝕄𝕒𝕤𝕜 𝔾𝕣𝕠𝕦𝕡* संचलित *डॉ.सौ.वैशाली & डॉ.विलास पारेख.* *महावीर आरोग्य सेवा संघ, निपाणी.*  ┅════❁❁════┅ *श्री अभयभाई दोशी व दोशी परिवार,कोल्हापूर* यांचे कडून ₹1,05,000/- किमतीचे  *शीत शव…

To repay the debt of our motherland *Ms.  Binaben Pareshbhai and Danveer Patni family,…

आपल्या मातृभूमीचे ऋण फेडण्यासाठी *सौ. बिनाबेन परेशभाई व दानवीर पटणी परिवार* यांनी रुग्णसेवेसाठी दिलेली तब्बल *20 लाख रुपये* देणगी अत्यंत मौल्यवान आहे.         आपल्यासारख्या खूपच कमी…

New Building 2nd Floor Slab Filling…

*𝕄𝕒𝕤𝕜 𝔾𝕣𝕠𝕦𝕡* संचलित डॉ.सौ.वैशाली & विलास पारेख. *महावीर आरोग्य सेवा संघ,निपाणी (सेवार्थ दवाखाना) स्लॅब भरणी निमित्त* *हार्दिक आमंत्रण!* _____________________________ महावीर आरोग्य सेवा संघ,  [सेवार्थ दवाखाना]…

 With the aim that all the patients in the nearby villages around Nipani should get proper treatment and patient care at minimum cost….

डॉक्टर आपल्या दारी *𝕄𝔸𝕊𝕂 𝔾𝕣𝕠𝕦𝕡* संचलित  डॉ.सौ.वैशाली & डॉ.श्री विलास पारेख  *महावीर आरोग्य सेवा संघ* (सेवार्थ दवाखाना) मार्फत निपाणी परिसरातील रुग्णांना अल्पदरात रुग्णसेवा देण्यात येत…