Menu Close

आज महावीर आरोग्य सेवा संघ सेवार्थ दवाखाना वतीने आज कोडणी येथे 55 रुग्णांची मोफत तपासणी..

आज महावीर आरोग्य सेवा संघ सेवार्थ दवाखाना वतीने आज कोडणी येथे 55 रुग्णांची मोफत तपासणी व औषधे देण्यात आली त्याप्रसंगी डॉक्टर श्वेता गुजर व स्टाफ यांचे वतीने रुग्णांची तपासणी करण्यात आली