Menu Close

Category: EVENT

On the occasion of Doctor’s Day, (1 st July, 2024)all doctors are felicitated. …

On the occasion of Doctor's Day, (1 st July, 2024)all doctors are felicitated. 

आज संध्याकाळी साडेसहा वाजता,   डॉक्टर सौ. वैशाली आणि विलास पारेख महावीर आरोग्य सेवा संघ सेवार्थ दवाखान्यात,   डॉक्टर डे निमित्त, सर्व डॉक्टरांचा झाला सत्कार,   सर्व मान्यवर…