Menu Close

Category: EVENT

 Mr.  Kishorbhai Meghraj Shah, Masoor.  Mrs.  Nirmalaben Kishorebhai Shah, Masoor. (Mahaveer Arogya Seva Sangh Trustee Shri Yugandharbhai Buddichandra Mehta) inspired by the auspicious blessings of Mr. Ketan Kumar and Mrs. Namita Shah, Masur on the occasion of Gudhipadwa 09-04-2024,  Rs.  1,00,000/- (Rs. One Lakh) has been donated.

 Mr.  Kishorbhai Meghraj Shah, Masoor.  Mrs.  Nirmalaben Kishorebhai Shah, Masoor. (Mahaveer Arogya Seva Sangh Trustee Shri Yugandharbhai Buddichandra Mehta) inspired by the auspicious blessings of Mr. Ketan Kumar and Mrs. Namita Shah, Masur on the occasion of Gudhipadwa 09-04-2024,  Rs.  1,00,000/- (Rs. One Lakh) has been donated.

MASK GROUP’S  Dr.  Mrs.  Vaishali Parekh and Dr.  Vilas Parekh Mahavir Arogya Seva Sangh, Nipani.  (Charity Hospital)  Mr.  Kishorbhai Meghraj Shah, Masoor.  Mrs.  Nirmalaben Kishorebhai…