Menu Close

Author: sugam chavan

 On Saturday  04-03-2023, patient care was provided at free of cost in *Gaikwadi* village….

*“डॉक्टर आपल्या दारी”* *???? ?????* संचलित  डॉ.सौ.वैशाली & डॉ.श्री विलास पारेख  *महावीर आरोग्य सेवा संघ* (सेवार्थ दवाखाना) मार्फत निपाणी परिसरातील रुग्णांना अल्पदरात रुग्णसेवा देण्यात येत…

Many students from outside the village are staying in the hostel at Samadhi Math in Nipani town, Virupakshalinga Math and Goshala are available at this place….

 निपाणी शहरातील समाधी मठ येथील हॉस्टेल मध्ये शिक्षणासाठी बाहेर गावाहून आलेले अनेक विद्यार्थी  रहात आहेत, ह्या ठिकाणी विरूपाक्षलिंग मठ व गोशाळा उपलब्ध आहे.    …

“डॉक्टर आपल्या दारी” ह्या संकल्पनेनुसार ग्रामीण भागामध्ये एक दिवसीय……

*“फिरता दवाखाना”* *“डॉक्टर आपल्या दारी”*  *महावीर आरोग्य सेवा संघ* (सेवार्थ दवाखाना) मार्फत निपाणी परिसरातील रुग्णांना अल्पदरात रुग्णसेवा देण्यात येत आहे.          …

On 12/01/2023, a person named Mulik fell unconscious while walking…

तारीख 12/01/2023 रोजी महावीर आरोग्य सेवा दवाखान्याच्या परिसरात रात्री 8:30 वाजता मुळीक नावाचा व्यक्ती चालत जात असताना अचानकपणे बेशुद्ध पडला तेव्हा दवाखान्याजवळ असलेले विश्वस्तांनी त्याला…

The citizens brought the old woman to the Mahavir Arogya Seva Sangh Sevarth Hospital…

आज दिनांक 18 /1 /2023 बुधवार सायंकाळी पाच वाजता एक वृद्ध महिला दलाल पेठेच्या कोपऱ्यावर अचानक  पडुन रक्तबंबाळ झाली होती तेथील नागरिकांनी महावीर आरोग्य सेवा…

महावीर आरोग्य सेवा संघ, निपाणी सेवार्थ दवाखान्याच्या स्व् मालकीच्या जागेचे भुमी पूजन…

महावीर आरोग्य सेवा संघ, निपाणी सेवार्थ दवाखान्याच्या स्व् मालकीच्या जागेचे भुमी पूजन कार्यक्रम मंगळवार दिनांक 18-10-2022 रोजी पार पडला. प्रमुख अतिथी डॉ वैशाली आणी डॉ…

“डॉक्टर आपल्या दारी” महावीर आरोग्य सेवा संघ* (सेवार्थ दवाखाना) मार्फत निपाणी परिसरातील रुग्णांना अल्पदरात रुग्णसेवा देण्यात येत आहे.          

“डॉक्टर आपल्या दारी” महावीर आरोग्य सेवा संघ* (सेवार्थ दवाखाना) मार्फत निपाणी परिसरातील रुग्णांना अल्पदरात रुग्णसेवा देण्यात येत आहे.           निपाणी व निपाणी आसपास गावातील सर्व रुग्णांना…

महावीर आरोग्य सेवा संघ* (सेवार्थ दवाखाना) मार्फत निपाणी परिसरातील रुग्णांना अल्पदरात रुग्णसेवा देण्यात येत आहे.

“डॉक्टर आपल्या दारी”*  *महावीर आरोग्य सेवा संघ* (सेवार्थ दवाखाना) मार्फत निपाणी परिसरातील रुग्णांना अल्पदरात रुग्णसेवा देण्यात येत आहे.           निपाणी आसपास…